• مشتریان ویژه
  • وب سایت هدیه
  • فروم
  • همکاری
  • طراحی وب سایت

گستره مشتریان فارسی وب

•    گستره مشتریان فارسی وب شامل موارد زیر می گردد :
        •    طراحی وب سایت شخصی (Personal)
        •    طراحی وب سایت موسسات کوچک (Small Business Website)
        •    طراحی وب سایت فروشگاهی (E-Shopping)
        •    طراحی وب سایت آموزشی (E-Learning / LMS)
        •    طراحی وب سایت کارخانجات و مراکز تولیدی
        •    طراحی وب سایت موسسات خدماتی
        •    طراحی وب سایت مراکز فرهنگی هنری
        •    طراحی وب سایت بیمارستانها و مراکز پزشکی و درمانی
        •    طراحی وب سایت مدارس و موسسات آموزش عالی
        •    طراحی وب سایت شهرداریها ، سازمانها و ارگانهای دولتی
        •    طراحی وب سایت مراکز تفریحی و گردشگری
        •    طراحی وب سایت آژانس های مسافرتی و بنگاههای معاملاتی

        •    طراحی وب سایت اتحادیه ها ، اصناف و انجمن ها
و بسیاری از موارد دیگر که شامل طراحی های زیر می شود:
•    پیاده سازی پرتالهای سازمانی
•    پیاده سازی امکانات خاص منظوره برای وب سایتها
•    پیاده سازی سیستمهای مدیریت محتوا (CMS)
•    طراحی آرم و لوگو برای شرکتها و سازمانها
•    طراحی مجدد و بازسازی وب سایتهای قدیمی
•    امکان بهینه سازی وب سایت در موتورهای جستجو برای مشتریان فارسی وب (SEO)