• مشتریان ویژه
  • وب سایت هدیه
  • فروم
  • همکاری
  • طراحی وب سایت

طراحی وب سایت با تخفیف برای مشتریان ویژه

تخفیف طراحی وب سایت ویژه اعضای اتاق بازرگانی :

شرکت فارسی وب در جهت خدمت رسانی به اعضای محترم اتاق بازرگانی فرصت ویژه ای را در اختیار این عزیزان قرار می دهد که بتوانند محصولات این شرکت را با هزینه کمتری نسبت به سایرین خریداری نمایند .
تخفیف ویژه ( معادل 20% ) برای اعضای اتاق بازرگانی


ورود به صفحه قیمت دهی

توجه :
•    با کسر 20% قیمت ارائه شده توسط سیستم قیمت دهی می توانید هزینه پرداختی خود را محاسبه کنید
•    بسته پایه فارسی وب شامل این تخفیفات نمی شود

فرم سفارش آنلاین وب سایت

 

 

تخفیف طراحی وب سایت ویژه شرکتها و کارخانجات مستقر در شهرکهای صنعتی :

شرکت فارسی وب در جهت خدمت رسانی به شرکتها و کارخانجات مستقر در شهرکهای صنعتی  فرصت ویژه ای را در اختیار این عزیزان قرار می دهد که بتوانند محصولات این شرکت را با هزینه کمتری ( معادل 20% )  نسبت به سایرین خریداری نمایند .

تخفیف ویژه ( معادل 20% ) برای شرکتها و کارخانجات مستقر در شهرکهای صنعتی


ورود به صفحه قیمت دهی

توجه :
•    با کسر 20% قیمت ارائه شده توسط سیستم قیمت دهی می توانید هزینه پرداختی خود را محاسبه کنید
•    بسته پایه فارسی وب شامل این تخفیفات نمی شود

فرم سفارش آنلاین وب سایت

 

 

تخفیف طراحی وب سایت ویژه پزشکان متخصص

یکی از بسته های تخفیفی شرکت فارسی وب مربوط به پزشکان متخصص می باشد .

شرکت فارسی وب در جهت خدمت رسانی به پزشکان فرصت ویژه ای را در اختیار این عزیزان قرار می دهد که بتوانند محصولات این شرکت را با هزینه کمتری ( معادل 20% )  نسبت به سایرین خریداری نمایند .

تخفیف ویژه ( معادل 20% ) برای پزشکان


ورود به صفحه قیمت دهی

توجه :
•    با کسر 20% قیمت ارائه شده توسط سیستم قیمت دهی می توانید هزینه پرداختی خود را محاسبه کنید
•    بسته پایه فارسی وب شامل این تخفیفات نمی شود

فرم سفارش آنلاین وب سایت