• مشتریان ویژه
  • وب سایت هدیه
  • فروم
  • همکاری
  • طراحی وب سایت

ویراستاری مطالب

صحبت از ویراستاری مطالب تنها صحبت از غلط یابی و رعایت نکات دستوری لازم نیست ( البته وجود چنین اشتباهاتی در صفحات وب سایت ضربات سنگینی به کیفیت آن خواهد زد و کاربران را دچار بدبینی و سردرگمی خواهد کرد .

کاربران وقتی غلط املایی یا دستوری در صفحات وب سایت شما ببینند ، رای بر نامعتبری مطالب شما خواهند داد و این امر گریبان وب سایت شما را خواهد گرفت که حتی باوجود محتوای استثنایی و ناب شما نسبت به کل مطالب بی توجه خواهند شد )

کاربران از خواندن صفحات طولانی ، مطالب تکراری و سلیقه ای ، جمله های درهم و برهم بدون علامت گذاری نگارشی خسته خواهند شد .

شاید صفحات طولانی در یک یا چند پاراگراف خلاصه شوند و بازدیدکنندگانبا خواندن همان یک یا چند پاراگراف مطلب دستگیرشان شود . همین امر موجب رضایت  و عدم خستگی آنها از محتوای وب سایت و جذب آنها و رها نکردن دنباله مطالب و جلوگیری از خوانش های پرشی ( مانند تندخوانی و از میان پاراگرافها چندتایی را رها کردن ) خواهد شد .  

فرم ارسال درخواست