• مشتریان ویژه
  • وب سایت هدیه
  • فروم
  • همکاری
  • طراحی وب سایت

روند انجام پروژه

•    تهیه هاست و دامین
•    بررسی وب سایتهای مشابه خارجی و ایرانی و برآورد نقاط قوت و ضعف موجود
•    تحقیق در زمینه فعالیت شما برای هرچه بهتر ارائه دادن وب سایت و برقراری ارتباط بیشتر با بازدیدکنندگان و مشتریان شما
•    دریافت اطلاعات و مطالب وب سایت
•    طراحی و پیاده سازی وب سایت و اخذ تاییدیه از مشتری
•    بررسی ، ویرایش و ایجاد صفحات مورد نیاز و قرار دادن مطالب در وب سایت
•    تحویل وب سایت به مشتری
•    آموزش مشتری برای مدیریت وب سایت
•    پشتیبانی و گارانتی