• مشتریان ویژه
  • وب سایت هدیه
  • فروم
  • همکاری
  • طراحی وب سایت

بروزرسانی محتوا

بسیاری از درخواست کنندگان وب سایت و یا دارندگان وب سایت ، فرصت تهیه مطالب و بروزرسانی وب سایت خود را ندارند . بسیار پیش می آید که یک وب سایت طراحی می شود ولی به علت عدم وجود محتوا در آن بی استفاده باقی می ماند و یا در اثر بروز نشدن مطالب ، کم کم بازدیدکنندگان خود را از دست می دهد .


درخواست کنندگان این سرویس می توانند با ارسال درخواست بروزرسانی محتوا و عقد قرارداد مخصوص به بروزرسانی این مشکل را بدست ما بسپارند و کارشناسان ما با تحقیق و بررسی وب سایت و با در نظر گرفتن دیدگاهها و اهداف آن عملیات بروزرسانی محتوا ، آپلود عکسها ، ایجاد صفحات جدید ، ثبت اخبار روزانه و رویدادهای تازه و ... را انجام دهند .


شما می توانید از طریق فرم زیر درخواست بروزرسانی را برای ما ارسال کنید . در اسرع وقت نسبت به درخواست شما اقدام خواهیم نمود .  

فرم ارسال درخواست